Εάν είστε άνθρωπος με μεράκι και ανοιχτό μυαλό , ώστε να διακρίνετε την ανωτερότητα από την μετριότητα και να ερευνάτε....


Antigraffiti
Αντιπυρικό υγρό
Θερμομονωτικη βαφη

Τα μυστικά της Υγρομόνωσης
14-06-08

ΓΙΑΤΙ ΤΑ BETOSTAL ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

Είναι άξιον απορίας γιατί τά συστήματα υγρομόνωσης στήν Ελλάδα κατασκευάζονται μέ βάση τήν πίσσα καί τά γαλακτώματα της , πού ήταν μέν παραδοσιακά υλικά γιά τή συντήρηση καί τόν εμποτισμό τού ξύλου από τό νερό αλλά τελείως ακατάλληλα γιά τό μπετόν καί τούς σοβάδες.Καί μπορεί μέν τά πισσόπανα ,νά ήταν μία ικανοποιητική λύση γιά τίς πετσωμένες κεραμοσκεπές καί τίς παραδοσιακές στέγες από πλάκες, ήταν όμως τελείως ακατάλληλα γιά μόνιμη υγρομόνωση σέ ταράτσες από μπετόν. Ακόμη καί στά τοιχεία τών υπογείων τών κτηριακών κατασκευών, τά προαναφερθέντα υλικά δέν εξασφαλίζουν πλήρη υγρομόνωση.
Οσα αφορούν τήν καλή κατασκευή τού μπετόν οι υπερρευστοποιητές καί οι δονητές έδωσαν κάποια σημαντική βελτίωση , κυρίως στή θεμελίωση τών κτηρίων. Τήν διαπερατότητα όμως τού μπετόν από τήν υγρασία, τήν πέτυχαν οι απολύτως εξειδικευμένες ακρυλικές ρητίνες οι οποίες δέν καταστρέφονται από τήν αλκαλικότητα του μπετόν καί τίς διαστολές καί συστολές του, ούτε γαλακτοματοποιούνται από τό νερό γιά νά μεταβληθούν σέ σκόνη μέσα στούς πόρους τού μπετόν.
Οι ακρυλικές όμως ρητίνες BETOSTAL , απολύτως οικολογικές , αφού είναι οι περισσότερες υδατικά γαλακτώματα 100% ακρυλικού πολυμερούς καί συμπολυμμερούς προιόντος ,απρόσβλητες από οξέα καί αλκάλια ,αδιαπέραστες από τό νερό , μέ από ασήμαντη έως μηδενική απορροφητικότητα νερού, μέ πολύ καλό UV ηλιακής ακτινοβολίας ,καί προπάντων μέ μοναδική ελαστικότητα ώστε νά μήν επιρεάζεται από τίς συστολές τού μπετόν ,όπου εισερχομένη η ρητίνη,σχηματίζει ελαστική μάζα αδιαπέραστη από τό νερό καί πρακτικά σχεδόν απεριόριστο χρόνο γήρανσης.
Εκτός τών άλλων τά υδατικά BETOSTAL είναι πολύ οικονομικά υλικά αφου αραιώνονται με νερό σέ μεγάλες αναλογίες γιά καλύτερη διείσδυση.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΣΟΠΑΝΑ ;

 Πρώτον, διότι τά ασφαλτικά γαλακτόματα κάνουν μόνο απλή επικάλυψη τής πλάκας. Ετσι τόν δεύτερο χρόνο λόγω τής ζέστης τού καλοκαιριού η ταράτσα πυρώνει καί τό νερό τού γαλακτώματος διαπερνά τό φίλμ τής επίστρωσης καί σχηματίζει αόρατους αλλά καί ορατούς κρατήρες από όπου τόν ερχόμενο χειμώνα θά εισέρχεται τό νερό.
 Δεύτερον καί σημαντικότερον , η πίσσα ως γνωστόν μέ τόν χρόνο χάνει τήν πλαστικότητα της καί σκληραίνει ,με αποτέλεσμα νά σπάζουν οι αρμοι κόλλησης τών πισσόπανων ενω παράλληλα με τις διαστολές καί τίς συστολες τίς πλάκας καί τήν φθορά τής ηλιακης ακτινοβολίας τά πισσόπανα ξεκολλούν μέ αποτέλεσμα τό νερό να βρίσκει διόδους καί νά διαπερνά τήν πλάκα.Οταν συμβεί αυτό ,η ταράτσα πρέπει νά απαλλαγεί από τήν παλιά μόνωση καί νά ακολουθήσει νέα μέ όποιο κόστος συνεπάγεται αυτό.Η βαφή τών πισσόπανων μέ λευκό ή ασημί χρώμα απλώς αυξάνει κάπως τόν χρόνο γήρανσης.Ομως είναι καί πάλι δύσκολο νά νά εκτρέψει κανείς τό νερό πού διαμέσου τών σοβάδων παράπλευρων τοίχων ή τοιχείων κατεβαίνει καί συναντά τήν πλακα.Τό σκάψιμο στή βάση αυτών τών τοίχων καί η τοποθέτηση μολυβδοταινίας είναι δαπανηρή εργασία πού πρέπει νά γίνεται από πολυ εξειδικευμένο τεχνικό, ενώ η κάλυψή του από υδραυλικό τσιμεντοκονίαμα είναι άλλη μία πρόσθετη εργασία πού αυξάνει τήν ολική δαπάνη.
Αντίθετα μέ όλα αυτά , τά BETOSTAL εφαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα καί απλά ακόμα καί από μή εξειδικευμένο εργάτη αρκαί νά του υποδείξουμε τί ακριβώς θά κάνει.
Ετσι λοιπόν , πρώτα πρέπει νά γίνει ένας καθαρισμός τής ταράτσας από χώματα καί πετραδάκια.Ακολούθως ψεκάζουμε τήν πλάκα ,αλλά καί τούς παράπλευρους τοίχους μέ τόν τύπο τού BETOSTAL πού θά επιλέξουμε(δύο ή περισσότερα χέρια ανάλογα μέ τήν αραίωση αλλά καί τήν απορροφητικότητα τής πλάκας).Η στεγάνωση τής ταράτσας έχει επιτευχθεί μιά γιά πάντα.Οί πόροι καί τά κανάλια όπου υπάρχουν έχουν απόλυτα σφραγκιστεί από μία αδιάβροχη διαφανή πολυμερισμένη ελαστική μάζα υλικού σέ αρκετό βάθος πού δέν αλλοιώνεται από τό αλκαλικό περιβάλλον τού μπετόν ούτε από τά πρόσθετα αυτού.
Εάν τώρα κάποιος θέλει νά μήν θερμένεται πολύ η πλάκα τής ταράτσας τό καλοκαίρι ,μπορεί νά τήν βάψει μέ ένα λευκό ακρυλικό επικαλυπτικό μονωτικό SMALTOFIX.Τότε η θερμοκρασία τού εσωτερικού χώρου μπορεί νά χαμηλώσει τό καλοκαίρι ακόμα καί 12°C.

Τό καλύτερο αποτέλεσμα τής μεθόδου BETOSTAL επιτυνχάνεται όταν εφαρμοστεί σέ στεγνή καί καθαρή πλάκα καί ιδιαίτερα τους θερινους μήνες όταν οι πόροι είναι σε διαστολή.Σέ περίπτωση πού η πλάκα είναι καλυμένη από υλικά προήγούμενης αποτυχημένης μόνωσης όπως πίσσες ή φλούδες αλλου μονωτικού υλικού πρέπει νά επανέλθει στήν αρχική της μορφή.
Προσοχή :Τά BETOSTAL πρέπει οπωσδήποτε νά αραιωθούν μέ νερό γιά καλύτερη διείσδυση στήν πλάκα.Σκοπός δέν είναι ο σχηματισμός επιφανειακής μεμβράνης αλλά η είσοδος όσο τό δυνατόν περισσότερου υλικού στούς πόρους τής πλάκας .Γι' αυτό εξάλλου συνίσταται η στεγάνωση νά γίνεται τίς θερμές ημέρες τού καλοκαιριού όπου οι πόροι έχουν διασταλεί καί έχουν αποκτήσει τό μέγιστο τού όγκου των.Αν υπάρχουν ρωγμές χαώδεις προσπαθούμε νά τίς γεμίσουμε πρωτα μέ ARMOFIX και συνεχίζουμε τήν εργασία μας κατά τά γνωστά .


  

  Dexton © 2008 | Privacy Policy