Εάν είστε άνθρωπος με μεράκι και ανοιχτό μυαλό , ώστε να διακρίνετε την ανωτερότητα από την μετριότητα και να ερευνάτε....


Antigraffiti
Αντιπυρικό υγρό
Θερμομονωτικη βαφη
Τα μυστικά της Υγρομόνωσης
10-06-08
Η ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ


Σήμερα που η τεχνολογία έχει τόσο προχωρήσει είναι απαράδεκτο νά υπάρχουν ακόμα κτiρια μέ προβλήματα υγρασίας προερχόμενα κυρίως από τοίχους καί οροφές επειδή ο κατασκευαστής δέν έδωσε τήν ανάλογη σημασία στήν ποιότητα τών υλικών τής κατασκευής.Είναι γνωστό εξ άλλου ότι η ποιότητα τού μπετόν που προσφέρεται από τίς διάφορες εταιρείες δέν είναι πάντα καί η “πρέπουσα”.Οί διάφορες κατηγορίες τών ρευστοποιητών μπορεί νά εξασφαλίζουν τήν αποφυγή “σπηλαίων” στό μπετόν αρμέ, αλλά δέν αποφεύγονται οι μεγάλοι καί οι μικροί πόροι διά τών οποίων οι πλάκες γίνονται διαπερατές από τό νερό.
Η προσθήκη φυσικού ή συνθετικού καουτσούκ στή μπετονιέρα ,μόνο πρόσκαιρα αποτελέσματα αδιαβροχοποίησης δίνει καί συντελεί περισσότερο στήν αποφυγή ρογμώσεων από τό γρήγορο στέγνωμα τής πλάκας κατά τούς θερινούς μήνες,παρά στήν μόνιμη αδιαβροχοποίηση της, πού διαρκεί μόνο κάποιους μήνες αφού τό καουτσούκ καταστρέφεται στό αλκαλικό περιβάλλον τού τσιμέντου.
Απαιτούνται λοιπόν άλλου τύπου “ρητίνες τού νερού” οι οποίες νά είναι μέν πολυμερείς αλλά τό φίλμ ή η μάζα πού θά σχηματίσουν όταν πολυμεριστούν νά είναι αδιάβροχο καί νά μήν “γερνάει” ή καταστρέφεται μέ τό χρόνο στό αλκαλικό περιβάλλον τού τσιμέντου ενώ παράλληλα νά διατηρεί τήν ελαστικότητά του.
Από όλες τίς συνήθεις ρητίνες νερού πού χρησιμοποιούνται στήν αγορά που είναι μέ βάση τό καουτσούκ (δηλαδή boutadien-styren, boutadien -acrylonitril, vinyl-acryl) καί που προστίθονται μέσα στό ρευστό τσιμεντοκονίαμα, καμία δέν εξασφαλίζει μόνιμη αδιαβροχία αφού όλα τά παραπάνω “γαλακτώνουν” καί γίνονται σκόνη μέ τόν καιρό.Ολα αυτά τά προβλήματα έρχονται νά τά λύσουν τά BETOSTAL καί τά CONTRAQUA.
Είναι οι μοναδικές ρητίνες πού έχουν σχεδιαστεί γιά νά εισέρχονται σέ βάθος μέσα στούς πόρους τής στεγνής μπετονένιας πλάκας ή τών σοβάδων τών τοίχων καί αφού τούς σφραγκίσουν μέ μία ελαστική, αδιάλυτη στό νερό καί στό χρόνο, μάζα, απρόσβλητη από τά αλκάλια καί τήν παγωνιά.Τό μυστικό τών BETOSTAL καί τών CONTRAQUA είναι η ικανότητα διείσδυσης σέ βάθος ,που έχουν εξαιτίας τής μικρομοριακής τους σύνθεσης καί τών ειδικών διεισδυτών πού περιέχουν στό μόριό τους.
Αντίθετα οι συνήθεις ρητίνες καί μαστίχες τής αγοράς σχηματίζουν μεμβράνες επικάλυψης καί μπορεί νά δινουν μία πρόσκαιρη αδιαβροχία όμως δεν διατηρούν τήν ελαστικότητά τους αφού γερνούν γρήγορα καί ξεφλουδίζουν.Πρέπει δηλαδή κάθε καλοκαίρι νά ανανεώνονται γιά σιγουριά.Ομως τό παχύ φίλμ τής επικάλυψης μέ όποιο υλικό καί νά έχει κατασκευαστεί θά σταματήσει στά σενάζια τής ταράτσας ή στους παράπλευρους τοίχους ,εάν υπάρχουν τέτοιοι.Από τά σημεία επαφής τού φίλμ τής επίστρωσης μέ τήν τοιχοποιία σίγουρα θά βρεθούν δίοδοι εισχωρήσεως τού νερού.Βέβαια υπάρχει καί ή λύση τής αυτοκόλλητης μολυβδοταινίας ,όμως εάν ο σοβάς τού τοίχου απορροφά νερό θά τό αποβάλλει σίγουρα στή βάση του,εκεί που εφάπτεται μέ τήν πλάκα.Ετσι θά βρεί διέξοδο καί διά τών πόρων ή καναλιών τής πλάκας θά εμφανίζεται ώς υγρασία στό ταβάνι τού κάτω ορόφου.Τότε όχι μόνο ξεφλουδίζει τό ταβάνι αλλά κινδυνεύει νά πέσει καί ο σοβάς.
Ο εμποτισμός τού σοβά μέ BETOSTAL τόν ισχυροποιεί καί μάλιστα τού δίνει τεράστιες δυνατότητες αντοχών ιδίωςαν και κατά τήν κατασκευή τού σοβά η λάσπη έχει ενισχυθεί μέ SOVAPLEX DS.Τότε ο σοβάς ακόμα καί αν σέ κάποιο σημείο έχει “κουφώσει”, δέν πρόκειται νά πέσει.Τό BETOSTAL μπορεί νά προστεθεί είτε κατά τήν κατασκευή τού σοβά είτε μετά τό στέγνωμά του μέ ψεκαστήρα ή ρολλό ή βούρτσα(βλεπε αναλυτικό φυλλάδιο ).Ο εμποτισμός τού εξωτερικού σοβά τής τοιχοποιήας δέν συντελεί μόνο στήν αδιαβροχία καί τήν ενίσχυση τής αντοχής αλλά αποτελεί καί αστάρι(primer) γιά τήν βαφή τού τοίχου μέ πλαστικά χρώματα.
Βέβαια γιά τίς κάθετες επιφάνειες τών τοίχων σέ τοποθεσίες που βρέχει συχνά καί υπάρχει πολύ υγρασία καί παγετός συνίσταται ένα πέρασμα μετά τή βαφή μέ την υγροφοβική ρητίνη CONTRAQUA (ΚΟΝΤΡΑΚΟΥΑ).Τότε οι σταγόνες τής βροχής ή τής υγρασίας πεφτοντας επάνω στόν τοίχο θά απομακρύνονται ή θά ρέουν όπως ο υδράργυρος σέ μία λεία επιφάνεια,ενώ ο τοιχος θά διατηρείται στεγνός.H εξαιρετική δέ αντοχή στό UV ακτινοβολίας τών ΚΟΝΤΡΑΚΟΥΑ δέν επιτρέπει τό ξεφλούδισμα τής πλαστικής βαφής.
Τό κόστος εφαρμογής τών υλικών BETOSTAL & CONTRAQUA είναι ασήμαντο μπροστά στά πλεονεκτήματα πού προσθέτουν στήν κατασκευή μιάς οικοδομής.Σημασία έχει επίσης η επιλογή τού κατάλληλου τύπου BETOSTAL ανά περίπτωση.Δέν πρέπει επίσης νά παραβλέπουμε ότι η εισροή νερού στήν πλάκα ή στούς δοκούς προκαλεί φθορά στόν οπλισμό καί μειώνει τήν αντισεισμική θωράκιση τού κτηρίου !
Οπως δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι χάρη στή χημεία ,δημιουργούνται καλύτερα προιόντα γιά νά κάνουμε καλύτερα καί απλούστερα τή δουλειά μας .
Αρκεί νά γνωρίζει ο μηχανικός τίς τεχνικές δυνατότητες τών υλικών καί νά μήν πέφτει θύμα τής διαφήμισης ή τής “παράδοσης” πού υπάρχει γιά κάποια εργασία η οποία έτυχε νά επικρατήσει από κάποια σύμπτωση ικανοποιητικού αποτελέσματος.
Εμείς συνιστούμε ταχύτατα πρακτικές μεθόδους ελένχου τών όσων προσφέρουμε καί βασιζόμαστε στήν ορθή κρίση τών πελατών μας.

 

  

  Dexton © 2008 | Privacy Policy